Sunuş

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) olarak uzun bir zamandır dergi ya da bülten olarak hayata geçireceğimiz süreli bir yayının elzem olduğunu düşünüyorduk. Periyodik bir yayının, birçok farklı bağlam, zaman ve mekânda hem psikolojinin mevcut teori ve uygulamalarına dair yürüttüğümüz tartışmaları/eleştirileri hem de toplumsal ve mesleki dayanışmayı öne çıkaran bir psikolojinin imkânına dair tartışmaları somut bir birikime dönüştürebilmek açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla, TODAP’ın yayın organı olarak faaliyet gösterecek olan bir bülten hazırlamaya karar verdik.

“Psikoloji ve Toplum”, hakemli akademik bir dergi olmaktan ziyade, yukarıda sözü edilen psikoloji-toplum-emek ilişkisipsikoloji eleştirisi ve ilişkili güncel meselelere dair her tür yazı biçimine açık eleştirel ve disiplinlerarası bir platform olarak işleyecektir. Bu çerçevede; makale, deneme, eleştiri, yorum, çeviri, röportaj, kitap özeti, film analizi, vb. nitelikteki yazılarınızı bültene gönderebilirsiniz.

Bu sayıya katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür ediyoruz. Bültenin Mart ayında çıkacak ikinci sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Şubat 2018’dir. Bültende yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı psikolojivetoplum@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.