Sunuş • Sayı 03


Üçüncü sayımızla merhaba!

Bu sayıda da -öncekilerde olduğu gibi- hem ilk kez yayımlanan özgün yazı, söyleşi ve çevirilere hem de daha önceden başka yerlerde yayımlanmış olmakla birlikte bültenin kapsamına uygun olduğunu düşündüğümüz yazılara yer verdik. Ayrıca meslektaşlarımız Aslı Aydemir, Yasemin Gülsüm Acar ve Umut Şah’ın “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ne imza attıkları için yargılandıkları davada sundukları beyanlarını da psikoloji disiplini ile toplumsal meseleler arasındaki ilişkiye dair önemli değerlendirmeler içerdikleri için yayımlıyoruz.

Bültenin bu sayısına katkıda bulunan tüm yazarlara ve görsel çalışmalarını kullanmamıza izin veren Erdem Ömüriş’e (çalışmaları için bkz. www.vforvenus.com) teşekkür ediyoruz.

Bültenin Eylül ayında yayımlanacak olan dördüncü sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Ağustos 2018’dir. Bültende yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı psikolojivetoplum@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…