Salgın Zamanlarına Psikoloji İçinden ve Ötesinden Bakmak: Farklı İsimler, Farklı Perspektifler

Hazırlayanlar: 
Baran Gürsel, Aylin Deniz Ülkümen, Sercan Karlıdağ

S
algın üzerine, tam da bu sürecin içinden geçerken düşünmenin özel bir anlam ve değeri olabileceği fikrini paylaşıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, Psikoloji ve Toplum Bülteni’nin bu özel sayısında, psikolojiyle bağlantılı alanlardan salgın sürecine nasıl bakılabileceğine dair fikir, yorum ve değerlendirmeleri derlemek istedik. 

Nisan ayının ikinci haftası itibariyle başlayarak, ilerleyen sayfalarda göreceğiniz, 18 farklı ismin aktüel salgın krizine yönelik görüşlerine başvurduk. Bu derleme ve kayda geçme girişimi, yekpare addedilecek homojen bir disiplin olarak salt ‘psikoloji’ adı altında cereyan etmedi. Ve, süreçte gördük ki, aldığımız görüşler psikolojinin içine sıkışmayıp, ötesine de temas edebilmekte… 

Yaptığımız şey nedir? Psikanaliz, eleştirel psikoloji, çevre psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal-politik psikoloji, okul psikolojisi, psikiyatri, evrimsel sosyal psikoloji vd. alanlarla temas hâlinde olup bu alanlarda bilgi ve deneyim biriktiren kimselere temel olarak yalnızca iki soru yönelttik. Ve, üçüncü olarak, eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını da sorduk. 

Ulaştığımız isimlere bu sorular hakkında ne düşündüklerini, kendi istedikleri formatta ve uzunlukta (hakem sürecinin işlemeyeceği bu yarı-akademik bültenin özel sayısı için) bizimle paylaşmalarını rica ettik. Sizlere görüşleri burada sunarken kendilerine bu dönemde böyle bir çabaya ortak oldukları ve paylaşımda bulundukları için tekrar teşekkür ediyoruz. 

Görüşler, değerlendirmeler donuk ve durağan şeyler değil. Bu dönemde sunulan fikirler, yapılan yorumlar belki zaman içerisinde olduğu gibi korunur, belki bir ölçüde gözden geçirilir ve değişikliklere uğrar ama her hâlükârda bu fikir ve yorumların, ortak düşünme süreçlerimize önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu katkı bize göre, metinlerde de görüleceği gibi, hem fikir ve yorumların yaratıcı içeriğinden hem de özenli bir meraktan kaynaklanıyor olacak.