Sunuş • Sayı 10

Bültende 10. sayımıza vardık!

Psikoloji ve Toplum Bülteni’nin salgın dosya konulu bu özel sayısını, içinden geçtiğimiz COVID-19 salgın sürecinin ortaya çıkardığı veya belirginleştirdiği bireysel ve toplumsal nitelikli sorular, belirsizlikler, boşluklar ve çatışmaları anlama ve onlarla ilişki kurma çabalarına katkı sunması umuduyla tasarladık. Olabildiğince yakıcı, sarsıcı, kayıp ve belirsizliklerle dolu bir sürecin içindeyken sürecin kendisine dair yapacağımız değerlendirmelerin eksikleri olacağını biliyoruz. Bununla birlikte, tam da bu aşamada oluşan soru ve yorumları not etmeyi, paylaşmayı ve tartışmayı, onların hem güncel arayış ve meraklarla buluşabilmesi, hem de sürecin devamında ve sonrasında üretilecek eleştirel hafızaya özgün katkısını sunabilmesi açısından bir hayli önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Böyle bir perspektiften yola çıkarak hazırlanan bu sayının içeriğinin her zamanki gibi, eleştirel bir çerçevede psikoloji odağını korusa da hem “alan içi” hem de “alan dışından” gelen katkılarla toplumsal kavrayışlara doğru açıldığı, bireysel olanla toplumsal olanı, bireysel dönüşümlerle toplumsal dönüşümleri karşılıklı ve birlikte düşünmeye olanak verdiği görülecektir. Bize göre, eleştirel psikologların sıklıkla peşine düştüğü bir olanaktır bu. Özellikle kapitalist üretim ilişkilerinin, sermaye birikimi odaklı politikaların, sağlık ürün ve hizmetlerinin piyasalaştırılmasının ve otoriter siyaset biçimlerinin açmazlarının, dayanışmacı ve dönüştürücü pratiklerimizdeki hasarların salgının etkileriyle birleştiği ve daha görünür olduğu koşullarda bireysellikle toplumsallığın ilişkisi, üzerine düşünülmesi gereken önemli gündemlerden biridir. 

Bu sayıda psikolojinin farklı alt alanlarından (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, vb.) ve psikiyatri, psikanaliz, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden kişilerin görüşlerine başvurarak, belirlediğimiz birkaç temel soru üzerinden onlarla röportajlar gerçekleştirdik. Bunları “Salgın Zamanlarına Psikoloji İçinden ve Ötesinden Bakmak: Farklı İsimler, Farklı Perspektifler” başlığında derledik. Benzer bir amaçla, farklı grup ve kurumların salgın zamanlarına ilişkin görüş ve deneyimlerini ise, “Salgın Zamanlarında Dayanışmayı Örgütlemek: Farklı Grup ve Kurumlar, Farklı Deneyimler” başlığı altında bulacaksınız. Yanı sıra, diğer sayı içeriğimiz Tanıl Bora ve Baran Gürsel ile gerçekleştirilen röportajlar ile İrem Taşçıoğlu, Barış Özgen Şensoy, Özge Yüksel, Eylem Akçay, Şeyda Kara ve Eda Pınar’ın ise özgün yazı katkılarıyla ortaya çıktı.

İyi okumalar dileriz.