YAYIN İLKELERİMİZ VE YAZIM KURALLARI

*Psikoloji ve Toplum, açık erişimli online bir yayındır. Dört ayda bir yayımlanır.

*Bültene psikoloji eleştirisi, psikolojinin toplumsal meselelerle ilişkisi ve çeşitli güncel meselelere dair eleştirel perspektife sahip makale, deneme, eleştiri, yorum, çeviri, röportaj, kitap özeti, film analizi, vb. nitelikteki yazılarınızı gönderebilirsiniz.

*Gönderilen yazılar bültenin yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Yayımlanacak yazıların seçiminde sunuş yazısında belirtilen noktalar dikkate alınır. 

*Daha önce başka yerlerde yayımlanmış yazılar da bültende yayımlanmak üzere gönderilebilir. Ancak daha önce yayımlanmamış yazılara öncelik tanınır. 

*Bültenin amaçlarından biri de psikoloji alanındaki eleştirel düşüncenin yaygınlaşmasıdır. Bu doğrultuda, bültende yayımlanmış olan yazılar, yayın kuruluna bildirilmesi ve bültene referans verilmesi kaydıyla başka mecralarda yayımlanabilir.

*Herhangi bir kişiye veya gruba ilişkin (ait olduğu kimliği, inancı, cinsel yönelimi, politik görüşü, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, ırkı, rengi, yaşı, fiziksel ve zihinsel engeli, vs. sebebiyle) önyargı ve ayrımcılık içerdiği anlaşılan yazılar bültende yayımlanmaz. 

*Üst maddedeki ilkesel duruşun dışında, bültende yayımlanan yazıların bilimsel, hukuki ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir. 

*Yazılar; Times New Roman yazı stilinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalı ve Word dosyası (.doc ya da .docx uzantılı) olarak gönderilmelidir. Yazıların uzunluğu, kaynakça dahil olmak üzere, 5000 kelimeyi geçmemelidir.

*Bültene gönderilecek olan yazılarda kullanılan yazım formatının kendi içinde tutarlı olması, referansların, alıntıların ve kaynakların anlaşılır biçimde gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda online yayıncılığı kolaylaştırması açısından APA yazım formatı önerilmektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir, hangi formatın kullanılacağı yazarların inisiyatifine bırakılmıştır.

*APA yazım formatı için; Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ELYADAL) hazırladığı Akademik Yazım Kuralları Kılavuzu’ndan faydalanabilirsiniz.

*Yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı bize ulaştırmak ve bunun yanında yazım kuralları, yayım süreci ve diğer konulardaki her tür sorunuzu iletmek için psikolojivetoplum@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yayın Kurulu:
Umut Şah
Doğa Eroğlu
Abdullah Kahraman
Aslı Yükçü
Ege Akpınar