SUNUŞ ya da "Psikoloji​ ​ve​ ​Toplum" ​İçin​ ​Yazı​ ​Çağrısı

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) olarak uzun bir zamandır dergi ya da bülten olarak hayata geçireceğimiz süreli bir yayının elzem olduğunu düşünüyorduk. Periyodik bir yayının, birçok farklı bağlam, zaman ve mekânda hem psikolojinin mevcut teori ve uygulamalarına dair yürüttüğümüz tartışmaları/eleştirileri hem de toplumsal ve mesleki dayanışmayı öne çıkaran bir psikolojinin imkânına dair tartışmaları somut bir birikime dönüştürebilmek açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla, TODAP’ın yayın organı olarak faaliyet gösterecek olan bir bülten hazırlamaya karar verdik.

“Psikoloji ve Toplum” adını verdiğimiz ve 3 aylık periyoda sahip olan bültenin ilk sayısı Aralık 2017'de yayımlanmış ve böylece bülten yayın hayatına başlamıştır. Psikoloji ve Toplum'un, hakemli akademik bir dergi olmaktan ziyade, yukarıda sözü edilen psikoloji eleştirisi, psikolojinin toplumsal meselelerle ilişkisi ve çeşitli güncel meselelere dair her tür yazı biçimine açık eleştirel ve disiplinlerarası bir platform işlevi görmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; sözü edilen konulara dair eleştirel perspektife sahip makale, deneme, eleştiri, yorum, çeviri, röportaj, kitap özeti, film analizi, vb. nitelikteki yazılarınızı bültene gönderebilirsiniz.