Sunuş • Sayı 13

Merhaba. Psikoloji ve Toplum’un Temmuz 2021 tarihli on üçüncü sayısıyla karşınızdayız! Bu sayımızda her biri birbirinden değerli tartışmalar içeren beş özgün yazı yer alıyor. Bunlara kısaca değinelim.

*

Çağdaş Yalçın, Neoliberal Toplumda Psikoterapinin Yeri başlıklı yazısında, delilik, psikoterapi ve terapistlerin konumu gibi meseleleri neoliberal-totaliter rejimlerle bağlantısı içerisinde ve psikanalitik bir okumayla ele alıyor.

 

Gökçeçiçek Korkmaz, Travma Kavramına Eleştirel Yaklaşım ve ‘Las Thesis Dansı’nın Bize Anlattıkları başlıklı yazısında, Judith Hermann’ın “Travma ve İyileşme” kitabından hareketle travma olgusunun anaakım psikolojideki ele alınışına yönelik bir tartışma yürütüyor. 

 

Baran Gürsel, Yas ve Mücadele: Kızıl, mora imreniyor olabilir mi?” başlıklı yazısında, kendi deyişiyle söylersek, “kızıl ile morun yan yana gelmesine” yani “sosyalistlerin kadın hareketinin potansiyellerinden (yeniden) öğrenme ihtiyaç ve arzusuna” ilişkin bir tartışma yürütüyor.

 

Şeyda Kara, Sanat, Sanatla Terapi ve Biraz Daha Fazlası adlı yazısında sanat terapisine dair genel bir çerçeve sunmakla kalmayıp, kendi deyişiyle, “terapötik olanla estetik olanın sınırlarında gezinirken biraz da sanatla terapinin ‘daha’sından” söz ediyor.


Son olarak, Deniz Arzuk ise “Çatışmanın Gölgesindeki Çocuklar: 1970’lerde Çocukluk Deneyimlerinin Çocuk Yazınına Yansımaları” başlıklı yazısında, 1970’lerin en popüler çocuk dergileri olan Milliyet Çocuk ve Tercüman Çocuk dergilerinin içeriklerinden ve çocukların bu dergilere yolladıkları şiir ve yazılardan hareketle 1970’lerin sonlarında çocukluk deneyimlerine dair bir değerlendirme ortaya koyuyor.


*

Bültenin bu sayısına katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür ediyoruz. Bültenin Kasım ayında yayımlanacak olan on dördüncü sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Ekim 2021’dir. Bültende yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı psikolojivetoplum@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Yazılarınızı göndermeden önce, yayın ilkelerimizi ve yazım kurallarını görmek için web sayfamızı incelemenizi tavsiye ederiz: www.psikolojivetoplum.todap.org

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…